Hos oss på Style Education Stockholm AB blir du snabbt bättre på att läsa, skriva, tala och förstå svenska.

Vi har kurser för nybörjare och på högre nivåer. På Style Edcucation finns kurser som passar för alla. Du kan kombinera skola med praktik. På praktiken får du både träna svenska och vara med på en arbetsplats. Målet är att du ska kunna gå vidare till arbete eller fortsatta studier. På skolan kan du prata med vår studie- och yrkesvägledare (SYV) om studier efter SFI och möjlighet till arbete.

När du klarat en kurs får du betyg. Om du inte slutför kursen får du ett intyg på dina kunskaper inom de områden du studerat.

 • Studieväg 1, Kurs A och B. Du har max fem är i skolan från ditt hemland. Du kan inte läsa och skriva det latinska alfabetet.
 • Studieväg 2, Kurs B och C. Du har läst mellan sex och nio år i skolan i ditt hemland.
 • Studieväg 3, Kurs C och D. Du har läst 10 eller mer i ditt hemland (motsvarande gymnasium och/eller högskola).

Vem för läsa SFI?

Du har rätt att läsa SFI (Svenska för invandrare) på Style Education Stockholm AB om du:

 • Är folkbokförd i en kommun.
 • Är 16 år eller äldre.
 • Inte har grundkunskaper i svenska.

Lärande när det passar dig

Du kan studera SFI (Svenska för invandrare) hos Style Education på tider som passar dig. Vi erbjuder kurser på för- och eftermiddagar. Minst 15 timmar i veckan ska du studera för att din svenska ska bli bra så snabbt som möjligt. Kurserna utgpr från olika situationer i vardags-, samhälls- och arbetslivet. Kurserna anpassas även till dina intressen, erfarenheter, kunskaper och mål och planeras och utformas tillsammans med dig.

Hos Style Education Stockholm AB

 • Får du studera på den nivå som passar dig.
 • Varvas teori med studiebesök och utflykter.
 • Är undervisningen gratis.
 • Är SFI-lärarna behöriga.
 • Finns tillgång till studie- och yrkesvägledare (SYV).
 • Får du flexibelt kursupplägg och individuellt schema.
 • Finns ett fortlöpande intag under året.

 

Undervisningslokalerna ligger i Palmfelt Center  endast 100 meter från Globens tunnelbanestation. Se karta under ”Kontakt” – Klicka här!